Vòng tay Ngọc Phỉ Thúy,bổ trợ sức khỏe,tăng may mắn S5140

/images/post/2015/11/22/06//S5140-chuoi-phi-thuy-2.jpg

8,475,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Phỉ Thúy xanh đậm, vân xanh lý (Myanmar, Miến Điện), kèm giấy chứng nhận.
+ Kích thước (đường kính): 10.2mm, 14 bi
+ Khối lượng: 103.08g
+ Ý nghĩa: bổ trợ về sức khỏe, mọi việc suôn sẻ thuận lợi, ngọc Phỉ Thúy có ý nghĩa trọn vẹn về tài, lộc, và bình an.
+ Cách sử dụng: trang sức chuỗi đeo tay.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>