This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Phật bản mệnh ( tuổi Dần ),phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S5068-3

990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Phật bản mệnh ( tuổi Sửu ),phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S5068-2

990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Phật A Di Đà ,phổ độ bình an, trừ đi tai nạnS1134-8

880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con chó (Tuất), con heo (tuổi Hẹo) đá mắt mèo (tại Việt Nam).

Phật Như Lai Đại Nhật,phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S1134-6

880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con dê (tuổi Mùi), tuổi khỉ (tuổi Thân) đá mắt mèo (tại Việt

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo lớn,lưu thông khí huyết,trừ đi tà khí S2044

590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước : đường kính bi 1.1cm. + Khối

Chuỗi đá thiên hà,tạo sinh khí ,mang lại giấc ngủ ngon S5111-3590

3,590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thiên hà (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính bi): 0.7cm (24 bi). +

Chuỗi đá thiên hà,tạo sinh khí ,mang lại giấc ngủ ngon S5111-5218

5,218,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thiên hà (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính bi): 0.9cm (21 bi). +

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S5159-2838

2,838,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 24 hạt bi tròn nhỏ.

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S5159-4197

4,197,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 18 hạt bi tròn vừa.

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S5159-4197

4,197,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 18 hạt bi tròn vừa.

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S2059-1715

1,715,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 22 hạt bi tròn nhỏ.


Hổ Phách – Trang Sức Hổ Phách – Đá Hổ Phách – Trang Sức Đá Quý