This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S2059-1764

1,764,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 22 hạt bi tròn nhỏ.

Thạch anh ưu linh xanh,trừ đi bệnh tật,tạo sinh khí S867-1313

1,313,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 2cm x

Thạch anh ưu linh xanh,trừ đi bệnh tật,tạo sinh khí S867-638

638,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 1cm x

Thạch anh ưu linh xanh,trừ đi bệnh tật,tạo sinh khí S867-725

725,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 1.5cm x

Chuỗi thạch anh ưu linh xanh,thu hút năng lượng dương,tạo sinh khí S2060-3054

3,054,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh ưu linh xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Chuỗi thạch anh ưu linh xanh,thu hút năng lượng dương,tạo sinh khí S2060-3407

3,407,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh ưu linh xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Hồ ly thạch anh hồng,tăng sự quyến rũ,bổ trợ nhân duyên S930

680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ ly đeo cổ thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Chuỗi thạch anh hồng,thu hút năng lượng dương,tạo sinh khí S2051-1285

1,285,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn

Chuỗi thạch anh hồng,thu hút năng lượng dương,tạo sinh khí S2051-1607

1,607,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn,

Hồ ly thạch anh hồng,tăng sự quyến rũ,bổ trợ nhân duyên S439

480,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ ly đeo cổ thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Chuỗi thạch anh hồng ưu linh,thu hút năng lượng dương,tạo sinh khí S2058-1239

1,239,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng ưu linh, vân hồng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x


Hổ Phách – Trang Sức Hổ Phách – Đá Hổ Phách – Trang Sức Đá Quý