Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S5159-2838

/images/post/2015/11/22/06//S5109-2838-01.jpg

2,838,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Uruguay (tại Việt Nam).
+ Kích thước: chuỗi 24 hạt bi tròn nhỏ.
+ Khối lượng: 16.5g
+ Ý nghĩa: Biểu tượng của sự may mắn và bình an, giúp bổ trợ cho sức khỏe…
+ Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>