đá Mã Não

Thông tin về ý nghĩa, tác dụng và đặc tính chữa bệnh của Mã não

Tên gọi bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ Ahates – có nghĩa là “hạnh phúc”. Tên gọi khác, biến thể: Mã não, Agat pháo

Thông tin về ý nghĩa, tác dụng và đặc tính chữa bệnh của đá Mã Não

damanao

Ở Ấn Độ, Nepal và Tibet, nơi các bùa hộ mạng bằng mã não rất được ưa chuộng, người ta tin rằng nó đem lại