Thông Tin Đá Quý

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về đá Peridot – Đá Peridot

Peridot

Với màu sắc lục phớt vàng đặc trưng (màu oliu), dễ dàng biết ngay là peridot. Đây là một đá quý hết sức đặc biệt,

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về đá Emerald – Ngọc Lục Bảo

ngoc-luc-bao

Việt Nam đôi khi gọi emerald là lục ngọc hay lục bảo ngọc. Nhờ có màu lục mạnh là màu của mùa xuân nên từ

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về đá Saphia Sao – Lam Ngọc Sao

saphia-sao

Saphia sao có sao 6 cánh sáng trên vòm các viên cabochon. Các ngôi sao giống như mắt của đá mắt mèo, được tạo ra