Trang Sức Đá Quý Khác

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S5159-2838

2,838,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 24 hạt bi tròn nhỏ.

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S2059-1764

1,764,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 22 hạt bi tròn nhỏ.

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S2059-1715

1,715,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 22 hạt bi tròn nhỏ.

Chuỗi đá mặt trăng,tạo sinh khí ,tăng sức khỏe và bình an S5159-4197

4,197,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 18 hạt bi tròn vừa.

Thạch anh ưu linh xanh,trừ đi bệnh tật,tạo sinh khí S867-1313

1,313,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 2cm x

Thạch anh ưu linh xanh,trừ đi bệnh tật,tạo sinh khí S867-638

638,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 1cm x

Chuỗi thạch anh ưu linh xanh,thu hút năng lượng dương,tạo sinh khí S2060-3054

3,054,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh ưu linh xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Thạch anh ưu linh xanh,trừ đi bệnh tật,tạo sinh khí S867-725

725,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 1.5cm x

Chuỗi thạch anh hồng ưu linh,thu hút năng lượng dương,tạo sinh khí S2058-1239

1,239,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng ưu linh, vân hồng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Hồ ly thạch anh hồng,tăng sự quyến rũ,bổ trợ nhân duyên S439

480,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ ly đeo cổ thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Chuỗi thạch anh hồng,thu hút năng lượng dương,tạo sinh khí S2051-1607

1,607,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn,