trang sức Ametrin

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về đá Ametrin – Đá Ametrin

edeltein_ametrin_oktagon_5

Ametrin – khoáng vật đa crôm kết hợp cả đăc điểm của Ametit và Xitrin. Xitrin mầu vàng như rượu vang và Ametit mầu tims