Phật bản mệnh

Phật bản mệnh (tuổi Dậu),phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S5068-10

990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Phật bản mệnh ( tuổi Dần ),phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S5068-3

990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Phật bản mệnh ( tuổi Sửu ),phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S5068-2

990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Phật Như Lai Đại Nhật,phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S1134-6

880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con dê (tuổi Mùi), tuổi khỉ (tuổi Thân) đá mắt mèo (tại Việt

Phật A Di Đà ,phổ độ bình an, trừ đi tai nạnS1134-8

880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con chó (Tuất), con heo (tuổi Hẹo) đá mắt mèo (tại Việt Nam).