đá Thạch anh trắng chữa bệnh

Thông tin về ý nghĩa, tác dụng và đặc tính chữa bệnh của Thạch anh trắng

Thạch anh trắng có màu trắng, mờ đục, thoát thai từ một cấu trúc ít hoàn hảo hơn lưới tinh thể, do bị lạnh quá