Đá Thạch Anh

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-1368

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2cm – 3cm

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-1488

1,488,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.1cm – 2.7cm

Chuỗi thạch anh tóc đồng,tăng sinh khí,mang lại giấc ngủ ngon S5104-4560

4,560,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Thạch anh tóc tiên đồng đỏ Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng