thạch anh trắng

Thông tin về ý nghĩa, tác dụng và đặc tính chữa bệnh của Thạch anh trắng

Thạch anh trắng có màu trắng, mờ đục, thoát thai từ một cấu trúc ít hoàn hảo hơn lưới tinh thể, do bị lạnh quá

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về đá Thạch Anh Trắng

thach-anh-phale-qua-cau

Pha lê tự nhiên là thạch anh silic dioxit thông thường. Tinh thể pha lê trong suốt và trông giống cột băng một cách lạ