như lai đại nhật đeo cổ

Phật Như Lai Đại Nhật,phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S1134-6

880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con dê (tuổi Mùi), tuổi khỉ (tuổi Thân) đá mắt mèo (tại Việt