giá trị ngọc lục bảo

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về đá Emerald – Ngọc Lục Bảo

ngoc-luc-bao

Việt Nam đôi khi gọi emerald là lục ngọc hay lục bảo ngọc. Nhờ có màu lục mạnh là màu của mùa xuân nên từ