Phật A Di Đà đeo cổ

Phật A Di Đà ,phổ độ bình an, trừ đi tai nạnS1134-8

880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con chó (Tuất), con heo (tuổi Hẹo) đá mắt mèo (tại Việt Nam).