Mặt thạch anh tóc vàng hình giọt nước

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-2136

2,136,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.6cm-2.8cm + Khối

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-1524

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.3cm – 2.5cm

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-1368

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2cm – 3cm

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-1488

1,488,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.1cm – 2.7cm

Mặt thạch anh tóc vàng,tăng tài vận,mang lại giấc ngủ ngon S866-924

924,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 1.3cm – 2.7cm

Mặt thạch anh tóc vàng,tăng tài vận,mang lại giấc ngủ ngon S866-720

720,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 1cm – 2cm