lam ngọc

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về Ngọc Trai – Các loại Ngọc Trai

ngoc-trai

Ngọc trai chia làm 2 nhóm chính: tự nhiên và nuôi. Ngọc trai tự nhiên hình thành khi một vật lạ từ bên ngoài rơi

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về đá Emerald – Ngọc Lục Bảo

ngoc-luc-bao

Việt Nam đôi khi gọi emerald là lục ngọc hay lục bảo ngọc. Nhờ có màu lục mạnh là màu của mùa xuân nên từ