hư không tạng bồ tát

Phật bản mệnh ( tuổi Dần ),phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S5068-3

990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng

Phật bản mệnh ( tuổi Sửu ),phổ độ bình an, trừ đi tai nạn S5068-2

990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng