chất lượng Đá mắt mèo

Tìm hiểu các thông tin cơ bản về đá Chrysoberyl – Đá mắt mèo

Chrysoberyl

Khi nhìn vào viên cabochon chrysoberyl mắt mèo, ta thấy một dải rực sáng phản chiếu quét ngang qua phần vòm làm cho viên đá