Chuỗi thạch anh tóc vàng,tăng tài vận,mang lại giấc ngủ ngon S5106-6672

/images/post/2015/11/22/06//s5106-s3-6672-chuoi-thach-anh-toc-vang-1.jpg

6,672,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm (tại Việt Nam).
+ Kích thước: bi vừa, 17 bi.
+ Khối lượng: 45.9g
+ Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, lưu thông khí huyết, loại đá chiêu tài, thu hút khí tốt…
+ Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>