Chuỗi phỉ thúy xanh nhạt,gia tăng may mắn vận mệnh S5113

/images/post/2015/11/22/06//s5113-chuoi-phi-thuy.jpg

569,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện).
+ Kích thước (đường kính): bi vừa, 15 hạt.
+ Khối lượng: 58g
+ Ý nghĩa: trang sức phong thủy, hợp mệnh Mộc, Kim, Hỏa.
+ Cách sử dụng: vòng chuỗi đeo tay.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>