Trang Sức Đá Quý Khác

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-1524

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.3cm – 2.5cm

Chuỗi thạch anh tóc vàng,tăng tài vận,mang lại giấc ngủ ngon S5106-6672

6,672,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 17 bi. +

Mặt thạch anh tóc vàng,tăng tài vận,mang lại giấc ngủ ngon S866-924

924,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 1.3cm – 2.7cm

Mặt thạch anh tóc vàng,tăng tài vận,mang lại giấc ngủ ngon S866-720

720,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 1cm – 2cm

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-1368

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2cm – 3cm

Mặt thạch anh tóc vàng,chiêu tài lộc,mang lại giấc ngủ ngon S866-1488

1,488,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.1cm – 2.7cm

Chuỗi thạch anh tóc đồng,tăng sinh khí,mang lại giấc ngủ ngon S5104-4560

4,560,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Thạch anh tóc tiên đồng đỏ Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Chuỗi hạt ngọc phỉ thúy,lưu thông máu, giúp ngủ ngon S5000

330,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): bi

Vòng ngọc phỉ thúy,lưu thông máu, giúp ngủ ngon S5112

2,052,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng ngọc myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính bi): 1.1cm (16 bi). + Khối

Nhẫn trơn ngọc phỉ thúy,lưu thông máu,tăng thêm sức khỏe S5019

930,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn trơn bản nhỏ ngọc Phỉ Thúy xanh đậm, trắng xanh lý (Miến Điện, Myanmar). + Kích

Chuỗi hạt hoa sen Phỉ Thúy,lưu thông máu, giúp ngủ ngon S5119

336,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính bi): bi nhỏ